Foto: Jarle Nyttingnes

Stille Natt Hellige Natt 2016

Tradisjon tro legger julekonserten Stille natt hellige natt også i år ut på turné i adventstiden. I år er det Alexander Rybak, Maria Haukaas Mittet, Marian Aas Hansen, Hans Petter Moen og Rune Larsen som sammen med musikerne Jon-Willy Rydningen og Olav Torget skal skape julestemning i kirker over hele Sør-Norge.

 

 

Om Stille Natt Hellige Natt

Stille Natt Hellige Natt er kalt «alle julekonserters mor». I snart 30 år har profesjonelle artister reist rundt i kirker over det ganske land for å synge ut julens budskap, og fullsatte kirker og begeistrede anmeldere har vært bevis på at ensemblet har dekket et stort behov. Stille Natt Hellige Natt ønsker å forene høytid og glede. Respekten for budskapet og kirkerommet er tydelig, samtidig som leken og gleden får rom.

 

Stille Natt Hellige Natt arrangeres i samarbeid med Strømmestiftelsen. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken i stiftelsens arbeid for å bekjempe fattigdom. Strømmestiftelsen støtter opp om utdanning for å motivere utvikling av enkeltmennesker, lokalsamfunn og land – for å gi mennesker tro på at iherdig egeninnsats skaper varige resultater. Stiftelsen sikrer også lån, sparetiltak og forsikringsordninger gjennom mikrokreditt til idérike, fattige mennesker. Mikrokreditt ble viet stor oppmerksomhet da Nobels Fredspris 2006 gikk til Muhammad Yunus og Grameen Bank for nettopp denne typen hjelpearbeid.

 

Stille Natt Hellige Natt har opp gjennom årene bidratt med flere millioner kroner til Strømmestiftelsen, som er aktiv både I Asia, Latin-Amerika og Afrika. De av julekonsertens artister som har besøkt områdene som pengene blir sendt til, konkluderer med at nytter å hjelpe!

 

 

Stille Natt Hellige Natt har siden oppstarten i 1987

hatt følgende artister i ensemblet:

 

1987:

Karsten Isachsen, Anita Skorgan,

Karoline Krüger, Nora Brockstedt

 

1988:

Karsten Isachsen, Anita Skorgan, Roar Engelberg

 

1989:

Karsten Isachsen, Anita Skorgan, Roar Engelberg

 

1990:

Karsten Isachsen, Anita Skorgan, Roar Engelberg

 

1991:

Anita Skorgan, Øystein Wiik, Roar Engelberg,

Karsten Isachsen, Cato Kristiansen

 

1992:

Anita Skorgan, Øystein Wiik, Roar Engelberg, Karsten Isachsen

 

1993:

Anita Skorgan, Lars Klevstrand, Roar Engelberg, Cato Kristiansen

 

1994:

Anita Skorgan, Lars Klevstrand, Roar Engelberg, Karsten Isachsen

 

1995:

Elisabeth Andreassen, Øystein Wiik, Lars Klevstrand,

Roar Engelberg, Cato Kristiansen, Steinar Ofsdal

 

1996:

Elisabeth Andreassen, Øystein Wiik, Lars Klevstrand,

Karsten Isachsen, Anita Hegerland

 

1997:

Benedicte Adrian, Roar Engelberg, Heine Totland, Øystein Wiik,

Karsten Isachsen

 

1998:

Guri Schanke, Roar Engelberg, Iver Kleive, Øystein Wiik,

Karsten Isachsen

 

1999:

Lise Fjeldstad, Guri Schanke, Tor Endresen, Iver Kleive,

Roar Engelberg, Geir Rebbestad

 

2000:

Guri Schanke, Tor Endresen, Toralv Maurstad, Jorun Erdal,

Roar Engelberg, Iver Kleive

 

2001:

Toralv Maurstad, Marian Aas Hansen, Tor Endresen,

Jorun Erdal, Roar Engelberg

 

2002:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2003:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2004:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2005:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2006:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2007:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2008:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2009:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Torstein Sødal

 

2010:

Rune Larsen, Marian Aas Hansen,

Tor Endresen, Torstein Sødal

 

2011:

Rune Larsen, Anita Skorgan,

Marian Aas Hansen, Tor Endresen

 

2012:

Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Tor Endresen,

Elisabeth Andreassen, Alexander Rybak

 

2013:

Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Tor Endresen,

Elisabeth Andreassen, Alexander Rybak

 

2014:

Rune Larsen, Marian Aas Hansen,

Tor Endresen, Elisabeth Andreassen

 

2015:

Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Maria Haukaas Mittet,

Tor Endresen, Alexander Rybak

2016:

Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Maria Haukaas Mittet,

Alexander Rybak, Hans Petter Moen

 

 

 

Artister som har vært med i «Stille natt hellige natt» siden oppstarten i 1987:

TorEndresen.jpg
TorEndresen.jpg
press to zoom
ToralvMaurstad.jpg
ToralvMaurstad.jpg
press to zoom
SteinarOfsdal.jpg
SteinarOfsdal.jpg
press to zoom
RuneLarsen.jpg
RuneLarsen.jpg
press to zoom
RoarEngelstad.jpg
RoarEngelstad.jpg
press to zoom
OysteinWiik.jpg
OysteinWiik.jpg
press to zoom
MarianAasHansen.jpg
MarianAasHansen.jpg
press to zoom
LiseFjelstad.jpg
LiseFjelstad.jpg
press to zoom
LarsKlevstrand.jpg
LarsKlevstrand.jpg
press to zoom
KarstenIsachsen.jpg
KarstenIsachsen.jpg
press to zoom
JorunErdal.jpg
JorunErdal.jpg
press to zoom
IverKleive.jpg
IverKleive.jpg
press to zoom
HeineTotland.jpg
HeineTotland.jpg
press to zoom
GuriSchanke.jpg
GuriSchanke.jpg
press to zoom
ElisabethAndreassen.jpg
ElisabethAndreassen.jpg
press to zoom
CatoKristiansen.jpg
CatoKristiansen.jpg
press to zoom
BenedicteAdrian.jpg
BenedicteAdrian.jpg
press to zoom
AnitaSkorgen.jpg
AnitaSkorgen.jpg
press to zoom
AnitaHegerland.jpg
AnitaHegerland.jpg
press to zoom
AlexanderRybak.jpg
AlexanderRybak.jpg
press to zoom
3802497.jpg
3802497.jpg
press to zoom
Nora-Brockstedt-Operaen.jpg
Nora-Brockstedt-Operaen.jpg
press to zoom